നാടകം « e പത്രം – ePathram.com

ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

October 19th, 2016

ksc-drama-fest-logo-epathram
അബുദാബി : കേരളാ സോഷ്യൽ സെന്ററി ന്റെ നേതൃത്വ ത്തിൽ നടത്തുന്ന എട്ടാമത് കെ. എസ്. സി.- ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം 2016 ഡിസംബര്‍ 21 ന് ആരംഭി ക്കുന്നു.

യു. എ. ഇ. യിലെ എല്ലാ എമിറേ റ്റുകളിൽനിന്നും നാടക സംഘ ങ്ങൾ മത്സര ത്തില്‍ പങ്കെ ടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറു വര്‍ഷ ത്തിനിട യില്‍ കേരള ത്തില്‍ നിന്നും വന്ന പ്രശസ്ത നാടക സംവി ധായ കരുടെ നേതൃത്വ ത്തില്‍ 60ല്‍ പരം നാടക ങ്ങള്‍ മത്സര രംഗ ത്തു ണ്ടാ യിരുന്നു.

ഈ വർഷ ത്തെ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹി ക്കുന്ന നാടക സംഘങ്ങൾ ഒക്ടോബര്‍ 30 നകം പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം എന്ന് കെ. എസ്. സി. ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 02 – 631 44 55, 050 – 711 6348

- പി. എം. അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍, കറസ് പോണ്ടന്റ്

വായിക്കുക: , ,

Comments Off on ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

October 19th, 2016

ksc-drama-fest-logo-epathram
അബുദാബി : കേരളാ സോഷ്യൽ സെന്ററി ന്റെ നേതൃത്വ ത്തിൽ നടത്തുന്ന എട്ടാമത് കെ. എസ്. സി.- ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം 2016 ഡിസംബര്‍ 21 ന് ആരംഭി ക്കുന്നു.

2009 മുതല്‍ തുടക്കം കുറിച്ച നാടകോത്സവത്തില്‍ യു. എ. ഇ. യിലെ എല്ലാ എമിറേ റ്റുകളിൽനിന്നും നാടക സംഘ ങ്ങൾ മത്സര ത്തില്‍ പങ്കെ ടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴു  വര്‍ഷ ത്തിനിട യില്‍ കേരള ത്തില്‍ നിന്നും വന്ന പ്രശസ്ത നാടക സംവി ധായ കരുടെ നേതൃത്വ ത്തില്‍ 60ല്‍ പരം നാടക ങ്ങള്‍ മത്സര രംഗ ത്തു ണ്ടാ യിരുന്നു.

ഈ വർഷ ത്തെ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹി ക്കുന്ന നാടക സംഘങ്ങൾ ഒക്ടോബര്‍ 30 നകം പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം എന്ന് കെ. എസ്. സി. ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 02 – 631 44 55, 050 – 711 6348

 കേരളാ സോഷ്യല്‍ സെന്ററില്‍ നാടകോത്സവം

- പി. എം. അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍, കറസ് പോണ്ടന്റ്

വായിക്കുക: , ,

Comments Off on ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

October 19th, 2016

ksc-drama-fest-logo-epathram
അബുദാബി : കേരളാ സോഷ്യൽ സെന്ററി ന്റെ നേതൃത്വ ത്തിൽ നടത്തുന്ന എട്ടാമത് കെ. എസ്. സി.- ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം 2016 ഡിസംബര്‍ 21 ന് ആരംഭി ക്കുന്നു.

2009 മുതല്‍ തുടക്കം കുറിച്ച നാടകോത്സവത്തില്‍ യു. എ. ഇ. യിലെ എല്ലാ എമിറേ റ്റുകളിൽനിന്നും നാടക സംഘ ങ്ങൾ മത്സര ത്തില്‍ പങ്കെ ടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴു  വര്‍ഷ ത്തിനിട യില്‍ കേരള ത്തില്‍ നിന്നും വന്ന പ്രശസ്ത നാടക സംവി ധായ കരുടെ നേതൃത്വ ത്തില്‍ 60ല്‍ പരം നാടക ങ്ങള്‍ മത്സര രംഗ ത്തു ണ്ടാ യിരുന്നു.

ഈ വർഷ ത്തെ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹി ക്കുന്ന നാടക സംഘങ്ങൾ ഒക്ടോബര്‍ 30 നകം പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം എന്ന് കെ. എസ്. സി. ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 02 – 631 44 55, 050 – 711 6348

 കേരളാ സോഷ്യല്‍ സെന്ററില്‍ നാടകോത്സവം

- പി. എം. അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍, കറസ് പോണ്ടന്റ്

വായിക്കുക: , ,

Comments Off on ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

October 19th, 2016

ksc-drama-fest-logo-epathram
അബുദാബി : കേരളാ സോഷ്യൽ സെന്ററി ന്റെ നേതൃത്വ ത്തിൽ നടത്തുന്ന എട്ടാമത് കെ. എസ്. സി.- ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം 2016 ഡിസംബര്‍ 21 ന് ആരംഭി ക്കുന്നു.

2009 മുതല്‍ തുടക്കം കുറിച്ച നാടകോത്സവത്തില്‍ യു. എ. ഇ. യിലെ എല്ലാ എമിറേ റ്റുകളിൽനിന്നും നാടക സംഘ ങ്ങൾ മത്സര ത്തില്‍ പങ്കെ ടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴു  വര്‍ഷ ത്തിനിട യില്‍ കേരള ത്തില്‍ നിന്നും വന്ന പ്രശസ്ത നാടക സംവി ധായ കരുടെ നേതൃത്വ ത്തില്‍ 60ല്‍ പരം നാടക ങ്ങള്‍ മത്സര രംഗ ത്തു ണ്ടാ യിരുന്നു.

ഈ വർഷ ത്തെ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹി ക്കുന്ന നാടക സംഘങ്ങൾ ഒക്ടോബര്‍ 30 നകം പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം എന്ന് കെ. എസ്. സി. ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 02 – 631 44 55, 050 – 711 6348

*  കേരളാ സോഷ്യല്‍ സെന്ററില്‍ നാടകോത്സവം

- പി. എം. അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍, കറസ് പോണ്ടന്റ്

വായിക്കുക: , ,

Comments Off on ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍

നാടകോല്‍സവം : ആരാച്ചര്‍ മികച്ച നാടകം

January 4th, 2016

mass-sharjah-winners-of-ksc-7th-bharath-murali-drama-fest-2015-ePathram
അബുദാബി : കേരളാ സോഷ്യൽ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ഏഴാമത് ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവ ത്തിൽ മാസ്സ് ഷാർജ അവതരിപ്പിച്ച ‘ആരാച്ചാർ’ മികച്ച നാടക മായി തെര ഞ്ഞെടുത്തു.

best-second-drama-2015-mother-courage-ePathramമികച്ച രണ്ടാമത്തെ നാടകം ഷാർജ തിയ്യേറ്റർ ക്രിയേറ്റീവ് അവതരിപ്പിച്ച ‘മദർ കറേജ്’. മികച്ച നടിക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ പുരസ്കാരം മദര്‍ കറേജിലൂടെ ടീന എഡ്വിന്‍ നേടി.

prakash-thachangad-best-actor-ksc-drama-fest-2015-ePathram

അബുദാബി ശക്തി യുടെ ‘കാഴ്ച യെ കീറി ഭ്രാന്തും കടന്ന്…’ എന്ന നാടകം ഒരുക്കിയ ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കരി യാണ് മികച്ച സംവിധാ യകൻ. ഇതേ നാടക ത്തിലെ പ്രകടന ത്തിലൂടെ പ്രകാശ് തച്ചങ്ങാട്ട് മികച്ച നടനായി.

drama-fest-2015-best-actress-jeena-rajeev-shahidhani-vasu-ePathram

നാടകോല്‍സവം 2015 : മികച്ച നടി ജീന രാജീവ്, രണ്ടാമത്തെ നടി ഷാഹിധനി വാസു

അബുദാബി നാടക സൌഹൃദം അവതരിപ്പിച്ച ‘സഖറാം ബൈന്ദർ’ എന്ന നാടക ത്തിലെ പ്രകടന ത്തിന് ജീനാ രാജീവ് മികച്ച നടി യായി. ‘അമ്മ മലയാളം’ നാടക ത്തിലെ വേഷ ത്തിലൂടെ ഷാഹി ധനി വാസു, ‘മദർ കറേജ്’ എന്ന നാടക ത്തിലൂടെ ടീന എഡ്വിൻ എന്നിവർ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി ക്കുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു.

hari-sethu-second-best-actor-of-ksc-drama-fest-2015-ePathram

ഹരി അഭിനയ : മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടന്‍

അലൈൻ ഐ. എസ് . സി. അവതരിപ്പിച്ച ‘പാവങ്ങൾ’ സംവിധാനം ചെയ്ത സാജിദ് കൊടിഞ്ഞി യു. എ. ഇ. യിലെ മികച്ച സംവി ധായക പ്രതിഭ യായി പുരസ്കാരം നേടി. ഇതേ നാടക ത്തിലെ പ്രകടന ത്തിലൂടെ രണ്ടാ മത്തെ നടനായി ഹരി അഭിനയ യെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

മെറൂണ്‍, മാക്ബത്ത് എന്നീ നാടക ങ്ങൾ പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാര ങ്ങൾ നേടി. അലൈൻ മലയാളി സമാജ ത്തിന്റെ ‘ഫൂലൻ’ എന്ന നാടക ത്തിലെ പ്രകടന ത്തിന് ജയലക്ഷ്മി ജയചന്ദ്രൻ മികച്ച ബാല താര മായി.

പതിനൊന്നു നാടക ങ്ങളാണ് വിവിധ എമിറേറ്റു കളില്‍ നിന്നായി നാടകോല്‍ സവ ത്തില്‍ മാറ്റുരച്ചത്. കേരളാ സോഷ്യൽ സെന്റർ അങ്കണ ത്തിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളന ത്തില്‍ വിജയി കള്‍ക്കുള്ള സമ്മാന ങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രമുഖ നാടക പ്രവര്‍ത്ത കരായ ടി. എം. എബ്രാഹാം, ശ്രീജിത്ത് രമണൻ എന്നിവർ ആയി രുന്നു വിധി കര്‍ത്താ ക്കള്‍.

സമാപന സമ്മേളന ത്തില്‍ സെന്റര്‍ പ്രസിഡന്റ് എന്‍. വി. മോഹനന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യു. എ. ഇ. എക്സ്ചേഞ്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈ. സുധീര്‍ കുമാര്‍ ഷെട്ടി, ടി. പി. സുധീഷ്, അഡ്വ. ആഷിക്ക്, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗ ങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മധു പരവൂര്‍ സ്വാഗതവും കലാ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി അനസ് കൊടു ങ്ങല്ലൂര്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

- പി. എം. അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍, കറസ് പോണ്ടന്റ്

വായിക്കുക: ,

Comments Off on നാടകോല്‍സവം : ആരാച്ചര്‍ മികച്ച നാടകം

Page 10 of 21« First...89101112...20...Last »

« Previous Page« Previous « ഐ. എസ്. സി. അപെക്സ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ ടൂര്‍ണ്ണമെന്റ് ആരംഭിച്ചു
Next »Next Page » എടപ്പാള്‍ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ‘ഇമ എടപ്പാള്‍’ വാര്‍ഷിക ആഘോഷം വെള്ളിയാഴ്ച »ക്രിക്കറ്റ് സ്‌റ്റേഡിയം ക...
ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയി ലോക സാ...
മൈക്കള്‍ ജാക്സന്‍റെ മരണത്...
ഫേസ്ബുക്ക് കമന്റ് കാരണം സ...
മലയാളിയുടെ ഗോളില്‍ ബംഗാളി...
മലയാളിയുടെ ഗോളില്‍ ബംഗാളി...

Click here to download Malayalam fonts
Click here to download Malayalam fonts
Your Ad Here
Club Penguin


ePathram Magazine
ePathram Pacha